Make your own free website on Tripod.comEnglish Title:
Smart Kid
Vietnamese Title: Tieu Tu Tinh Linh
Year Released: 2002
Director: Yeung Shiu Hung
Cast: Dicky Cheung Wai Kin, He Mei Tian, Li Bing Bing, Law Ka Ying, Sit Kai Ying, Nip Yuen, Shum Xiao Hoi